Wizyta klasy patronackiej w AGH

Dnia 25 września 2019 roku uczniowie klasy patronackiej JSW Innowacje kształcący się w zawodzie technik mechatronik uczestniczyli w wycieczce na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W ramach wizyty uczniowie brali udział w warsztatach „Design Thinking” rozwijających kreatywne myślenie oraz pracę w zespole. Podczas spotkania grupa została zapoznana z ofertą edukacyjną uczelni oraz miała możliwość odwiedzenia laboratoriów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.