Stażysta - Biuro Zarządu

Praktykant / stażysta do Biura Zarządu

Biuro Zarządu zaangażuje w charakterze stażysty/praktykanta (praktyki nieodpłatne):

*Studentów min. IV roku lub absolwentów wydziału prawa, z dobrą znajomością języka angielskiego,

*Dyspozycyjnych min. 3 dni w ciągu tygodnia.

 

Miejscem praktyk jest:

Siedziba JSW Innowacje S.A.

ul. Paderewskiego 41

40-282 Katowice

 

Zakres obowiązków:

* bieżąca obsługa prawna organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie) oraz spółek zależnych;

* tworzenie opracowań prawnych z zakresu prawa handlowego;

* rozwiązywanie zagadnień z zakresu prawa handlowego (korporacyjne, umowy handlowe), prawa finansowego;

* obsługa Spółki w zakresie współpracy z kontrahentami - tworzenie umów/aneksów, uczestnictwo w negocjacjach - również kontrahenci zagraniczni (wymóg dobrej znajomości języka angielskiego);

* wsparcie w projektach M&A;

* współpraca z kancelarią prawną obsługującą spółkę;

* kontakty z urzędami;

* wsparcie projektów B+R od strony prawnej.

 

 Wymagane są:

* znajomość Kodeksu spółek handlowych;

* znajomość Kodeksu cywilnego;

* znajomość Kodeksu pracy;

* mile widziana wiedza w następującym zakresie: podstawy prawa rynku kapitałowego, ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawa o kontroli niektórych inwestycji;

* wysoka kultura osobista (bezpośredni kontakt z Członkami Zarządu i kontrahentami);

* sumienność i odpowiedzialność;

* właściwa organizacja pracy;

* motywacja do samorozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

 

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji wiedzy kandydatów z Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy.

 

CV wraz z krótkim listem motywacyjnym uprzejmie prosimy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl .

 

 Klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach (40-282) przy ul.  Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116114 (dalej jako: „Spółka”).

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych jest Koordynator Ochrony Danych Osobowych [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl  .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 1 ustawy z  dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty GK JSW.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (UODO, Warszawa, ul. Sawka 2).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


Prosimy o umieszczenie klauzuli w przypadku wysłania swojego zgłoszenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r..”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswi.pl