Programista Aplikacji Webowych (Full Stack Developer)

Programista Aplikacji Webowych (Full Stack Developer)

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie zestawień, analiz i raportów finansowych z działalności Spółki,
 • tworzenie aplikacji (Front-end i Back-end) łączących systemy i urządzenia pomiarowe z użytkownikiem końcowym
 • współpraca z zespołem projektowym w tworzeniu architektury budowanych systemów
 • współpraca w opracowywaniu skryptów pomiarowych i automatyzacji procesów obliczeniowych
 • przygotowanie i utrzymanie systemu oraz aplikacji

Wymagania:

 • znajomość CSS3, HTML5
 • znajomość języka programowania JavaScript / Python i właściwego językowi framework'a Angular / React / Flask
 • znajomość baz danych PostgreSQL
 • znajomość systemu kontroli wersji Git
 • znajomość systemu Linux i powłoki bash
 • znajomość protokołu HTTP oraz zasad projektowania REST API
 • umiejętność pisania czystego, zrozumiałego kodu
 • tworzenie dokumentacji projektowej (umiejętność komentowania własnego kodu)
 • odpowiedzialność za realizację i utrzymanie powierzonych projektów
 • gotowość rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas realizacji projektów
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • nastawienie na realizację zadań.

dodatkowe:

 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2) będzie dodatkowym atutem

mile widziane:

 • umiejętność tworzenia przejrzystych i zrozumiałych interfejsów użytkownika
 • znajomość narzędzi projektowania i prototypowania interfejsów użytkownika (np. Adobe XD)
 • przedstawienie własnego portfolio (np. Github)
 • chęć nauki nowych technologii.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju i awansu,
 • udział w ciekawych projektach, w tym międzynarodowych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia, w wielu nigdzie nie spotykanych obszarach działalności,
 • szkolenia ze zmian w przepisach,
 • pakiet medyczny.

 

Miejsce pracy: 

Warszawa


Warunki zatrudnienia
pełny etat


Rodzaj umowy:
umowa o pracę 


Uwagi:
wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 Klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach (40-282) przy ul.  Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116114 (dalej jako: „Spółka”).

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych jest Koordynator Ochrony Danych Osobowych [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl  .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 1 ustawy z  dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty GK JSW.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (UODO, Warszawa, ul. Sawka 2).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


Prosimy o umieszczenie klauzuli w przypadku wysłania swojego zgłoszenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r..”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswi.pl