Program konferencji

5 październik 2017 r. (czwartek)

od

 

12.30

Rejestracja uczestników konferencji

13.30

-

14.30

Obiad

14.45

-

17.10

STRATEGICZNE PROBLEMY KOKSOWNICTWA
Referaty plenarne

14.45

-

15.10

25 lat konferencji KOKSOWNICTWO – A.Sobolewski, T.Kordas (IChPW, Zabrze)

15.10

-

15.35

Strategia rozwoju GK JSW do roku 2030 widziana przez pryzmat działań inwestycyjnych 
w procesie węgiel - koks
- D.Ozon (JSW S.A., Jastrzębie Zdrój)

15.35

-

16.00

Koks wielkopiecowy - strategiczny surowiec w przemyśle hutniczym Unii Europejskie – J.Adamczyk (JSW KOKS S.A., Zabrze)

16.00

-

16.45

New Technology of Coke Oven Battery - China Experience – G.Xingsuo (ACRE(MCC), Chiny)

16.45

-

17.10

The value of engineering for reduction of CAPEX and OPEX as well as for optimizing the performance of coking plants – R.Neuwirth (thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Coke Plant Technologies, Niemcy)

17.10 - 17.15 Podpisanie dwustronnego Listu Intencyjnego pomiędzy JSW Innowacje S.A. a IChPW

17.15

-

17.30

Przerwa kawowa

17.30

-

19.00

Panel ekspertów w zakresie tematyki:

  • Trendy rozwojowe w świecie i w Polsce
  • Koksownictwo czy karbochemia ?
  • Co po Inteligentnej Koksownii ?
  • Innowacje w przygotowaniu węgla koksowego w koksownictwie

– prowadzi dr hab. inż. Marek Ściążko prof.nadzw.

20.00

-

21.00

Występ artystyczny

21.00

 

 

Uroczysta kolacja

6 październik 2017 r. (piątek)

8.00

-

9.00

Śniadanie

9.00

-

10.35

Sesja I
EKSPLOATACJA BATERII

9.00

-

9.20

Potencjalne możliwości poprawy efektywności pracy wyeksploatowanych baterii koksowniczych – J.Mytych (ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach)

9.20

-

9.40

Nowe rozwiązania w zakresie technologii ubijania wsadu węglowegoM.Rejdak (IChPW, Zabrze), W.Habiera (HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o. o, Chorzów), P.Szecówka­ (Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o. o.), A.Sobolewski (IChPW, Zabrze)

9.40

-

10.00

Technologiczne możliwości rozszerzenia bazy węglowej dla produkcji koksu poprzez modyfikację operacji przygotowania wsadu i obróbki pozapiecowej koksu – A.Karcz, A.Strugała (AGH, Kraków), P.Żarczyński (ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach)

10.00

-

10.20

Manless operation in Coke oven machines (Bezobsługowe maszyny koksownicze)P.Spalek (Paul Wurth, a.s., Ostrava), A. Molinari, S. Acerbi, W.Kern (Paul Wurth, a.s., Italia)

10.20

-

10.35

Podsumowanie sesji I

10.40

-

11.10

Przerwa kawowa

11.10

-

12.45

Sesja II
EKSPLOATACJA WĘGLOPOCHODNYCH

11.10

-

11.30

Weryfikacja założeń projektowych dla instalacji KRAiC w WZK “Victoria” w aspekcie przeprowadzonego kompleksowego przeglądu ruchowego instalacji – S.Stępak, R.Dąbek (Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Wałbrzych ) B.Smaś, Z.Figiel (BP Koksoprojekt Sp.zo.o., Zabrze)

11.30

-

11.50

Eksploatacja nowej benzolowni w Koksowni Radlin – efekty pracy i źródła finansowania - A. Suchoszek-Małecka, K.Szafraniec (JSW KOKS S.A., Zabrze)

11.50

-

12.10

Analiza efektywności procesu absorpcji benzolu w warunkach WZK Victoria – R.Dąbek (Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Wałbrzych) K.Kalinowski, Z.Figiel (BP Koksoprojekt Sp.zo.o., Zabrze)

12.10

-

12.30

Innowacyjna „Benzolownia” w Koksowni „Radlin”( JSW Koks S.A.) - K.Gozdek (JSW Koks S.A., Zabrze) K.Kalinowski, Z.Figiel (BP Koksoprojekt Sp.zo.o., Zabrze)

12.30

-

12.45

Podsumowanie sesji II

13.00

-

14.00

Obiad


14.00

-

15.35

Sesja III
INWESTYCJE I ROZWÓJ

14.00

-

14.20

Koksownia Przyjaźń dziś i jutro W.Halicki, S.Nowak, P.Staroń (JSW KOKS S.A. - Oddział Przyjaźń)

14.20

-

14.40

Doświadczenia z budowy i rozgrzewania baterii koksowniczej nr 4bis w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. G.Jakubina (IChPW, Zabrze), P.Szecówka (Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.)

14.40

-

15.00

Analiza kosztów i możliwości wdrożenia konkluzji BAT w krajowych koksowniach J.Telenga-Kopyczyńska, A.Sobolewski (IChPW, Zabtze)

15.00

-

15.20

Przyszłość koksu opałowego w świetle nowych przepisów antysmogowych – T.Szeszko (JSW KOKS S.A., Zabrze)

15.20

-

15.35

Podsumowanie sesji III

15.35

-

15.55

Przerwa kawowa

15.55

-

17.50

Sesja IV
NAUKA I ŚRODOWISKO

15.55

-

16.15

Projekty badawcze realizowane w ramach koksowni huty w Trzyńcu – V.Gajdzica, L.Kubiesa J.Stonawski, S.Czudek (Třinecké železárny, a.s., Czechy)

16.15

-

16.35

Advanced CFD models for NOx - oriented heat flue-optimization of different coke ovens types - R.Buczyński, R.Weber (Institute of Process Energy Engineering and Fuel Technology, Clausthal University of Technology, Niemcy), R.Kim, P.Schwöppe (ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, Business Unit Process Technologies, Niemcy)

16.35

-

16.55

Czy możemy oceniać wartość węgla na podstawie parametrów jakościowych koksu wytworzonego w warunkach laboratoryjnychB.Mertas, A.Sobolewski (IChPW, Zabrze)

16.55

-

17.15

Ocena możliwości zastosowania reaktora żelaza metalicznego w usuwaniu substancji nieorganicznych ze ścieków koksowniczych – T.Suponik (Politechnika Śląska, Gliwice), M.Mazurek (JSW Innowacje, Katowice)

17.15

-

17.35

Oczyszczanie ścieków koksowniczych - stan obecny i możliwość modernizacji z wykorzystaniem czystych technologii - wprowadzenie do założeń projektu INNOWATREAT A.Kwiecińska, J.Figa, K.Rychlewska, S.Stelmach (IChPW, Zabrze)

17.35

-

17.50

Podsumowanie sesji IV

17.50

-

18.20

Podsumowanie konferencji

19.00

 

 

Kolacja biesiadna

7 październik 2017 r. (sobota)

8.00

-

9.00

Śniadanie

9.00

-

10.00

Zebranie Zarządu Oddziału Karbochemii SITPH

od

 

10.00

Wyjazd uczestników konferencji