List Dyrektora

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Jubileuszowej XXV konferencji naukowo-technicznej KOKSOWNICTWO 2017, która w tym roku odbędzie się w dniach 5-7 października w Szczyrku. Wierzę, że Konferencja ta jak co roku stanie się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych rozwiązań inżynierskich.  

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii od 25 lat są organizatorem konferencji, która jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną.

W roku bieżącym proponujemy Państwu zmienioną formułę naszej konferencji. Do współpracy pozyskaliśmy partnera strategicznego Grupę JSW. W dzisiejszym świecie postęp technologiczny i innowacyjność staja się kluczem do sukcesu gospodarczego. Z ogromną radością przyjęliśmy inicjatywę powołania spółki JSW Innowacje. Myślę, że nowa formuła naszej konferencji jeszcze lepiej pozwoli na realizację naszych wspólnych celów.

Koksownictwo stanowi ważne ogniwo gospodarki kraju. Polska od szeregu lat jest największym producentem koksu w UE. Znaczna część produkowanego koksu (5 ÷ 6 mln t/rok) jest eksportowana, co sprawia, że nasz kraj jest drugim światowym eksporterem tego produktu.

W roku bieżącym konferencja odbędzie się w dniach od 5 do 7 października 2017 r. w Hotelu Klimczok w  Szczyrku  i stanowić będzie forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem. Ponadto w ramach tej konferencji prezentowane będą wyniki prac dotyczące optymalizacji systemów technologicznych oraz bezpieczeństwa ekologicznego jako wyzwań stojących dzisiaj przed branżą koksowniczą. W roku bieżącym na konferencji zaprezentowane zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym, a także na problematyce surowcowego zabezpieczenia produkcji koksu oraz przygotowania koksownictwa do spełnienia wymagań BAT Conclusions.

Jaki jest międzynarodowy i krajowy rynek węgla koksowego i koksu? Które z planowanych i realizowanych inwestycji w polskich koksowniach będą najbardziej trafione? Jakie nowe narzędzia informatyczne znalazły zastosowanie w procesie zarządzania technologią produkcji koksu? Czy nowe trendy w badaniach surowców i produktów procesu koksowania węgla znalazły zastosowanie? Jakie wyzwania czekają koksownictwo w obszarze ochrony środowiska?  To tylko niektóre z pytań, na które będziemy - mamy nadzieję w licznym gronie - starać się odpowiedzieć podczas obrad KOKSOWNICTWO 2017. 

Jesteśmy przekonani, że nasze spotkanie podczas dialogu technologicznego Polska – Świat otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań tak w zakresie informatyzacji jak i modernizacji procesu koksowania.

 


Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

dzielenie się doświadczeniem i zapoznanie z rozwiązaniami technologicznymi innych to naturalny proces na drodze postępu technicznego. IChPW to jeden z najnowocześniejszych instytutów badawczych w Polsce. Jesteśmy uznaną i renomowaną placówką badawczo-rozwojową. W imieniu swoim oraz Zarządu Oddziału Karbochemii SITPH serdecznie zapraszam na KOKSOWNICTWO 2017!
Aleksander Sobolewski,
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Prezes Oddziału Karbochemii SITPH.